Kaligrafi Aksara Jawa “ana dina ana upa, ana awan ana pangan”.

oleh

Kaligrafi Aksara Jawa “ana dina ana upa, ana awan ana pangan”.

Kaligrafi Aksara Jawa “ana dina ana upa, ana awan ana pangan”.

Jogja Paradise 🙂

Tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta Jogja Post

Gambar Gravatar
Jogja Paradise :)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *