Kaligrafi Aksara Jawa Kekudhung welulang macan = ngapusi nganggo jeneng wong kang diwèdeni

by

Kaligrafi Aksara Jawa Kekudhung welulang macan = ngapusi nganggo jeneng wong kang diwèdeni

Kaligrafi Aksara Jawa Kekudhung welulang macan = ngapusi nganggo jeneng wong kang diwèdeni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *