Kaligrafi Aksara Jawa “satemene becik katitik ala ketara, sapa nandur bakale ngundhuh”.

by

Kaligrafi Aksara Jawa “satemene becik katitik ala ketara, sapa nandur bakale ngundhuh”.

Kaligrafi Aksara Jawa “satemene becik katitik ala ketara, sapa nandur bakale ngundhuh”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *