Lirik Lagu Huwa AlQur’an – Maher Zain & Terjemahnya

by -3611 Views
Lirik Maher Zain Huwal Quran
Lirik Maher Zain Huwal Quran

Lirik Lagu Huwal Quran

Artist Maher Zain

Lirik Ahmad El Yafie

Album Lagu Baru Maher Zain 2018

Lirik Huwal Quran Versi Bahasa Arab

 

ذِكرٌ وموعظةٌ ونور
فيهِ شفاءٌ للصدور
وشفيعُنا يومَ النشور

آياتُه تَروي المَدى
وصفاتُه نبعُ الهُدى
نرقى الجنانَ بحُبهِ
لن تستقيمَ حياتُنا
إلا بهِ

هو القرآنُ والفرقان
إليهِ تُنصِتُ الأكوان
وفيه تُعطّرُ الآذان
هو القرآن

ضياءٌ يملأُ الآفاق
ونورٌ يبعثُ الأشواق
وفيه مَحاسِنُ الأخلاق
هو القرآن

كم يهتدي الحيرانُ فيه
والنّفسُ كم حنّت إليه
يعلو ولا يُعلى عليه

هيَّا نُرتِّلُ آيِهِ
ونعيشُ تحت ظلاله
ننسى الهمومَ بقربه
لن تستقيمَ حياتُنا
إلا به

هو القرآنُ والفرقان
إليهِ تُنصِتُ الأكوان
وفيه تُعطّرُ الآذان
هو القرآن

ضياءٌ يملأُ الآفاق
ونورٌ يبعثُ الأشواق
وفيه مَحاسِنُ الأخلاق
هو القرآن

أسعِدْ به قلوبَنا
واغفِر به ذنوبَنا
واشرح به صدورنا
يا ربنا

أذهِب به أحزاننا
فرّج به همومنا
واجعله شاهدا لنا
يا ربنا

هو القرآنُ والفرقان
إليهِ تُنصِتُ الأكوان
وفيه تُعطّرُ الآذان
هو القرآن

ضياءٌ يملأُ الآفاق
ونورٌ يبعثُ الأشواق
وفيه مَحاسِنُ الأخلاق
هو القرآن

 

Lirik Lagu Huwal Quran

Artist Maher Zain

Lirik Ahmad El Yafie

Album Lagu Baru Maher Zain 2018

Lirik Huwal Quran Versi Bahasa Arab Latin

 

Dzikrun wa maw’idhtun wa nuur
Fihi shifa’un lissuduur
Wa shafi’una yawman nushuur

Ayatuhu tarwil mada
Wa sifatuhu nab’ul huda
Narqal jinana bihubbihi

Lan tastaqima hayatuna…
Illa bihi

Huwa AlQuranu wal Furqan
Ilayhi tunsitul akwan
Wa fihi tu’attarul aathan
Huwa AlQuran

Diya’un yamla’ul aafaaq
Wa nuurun yab’athul ashwaaq
Wa fihi mahasinul akhlaaq
Huwa AlQuran

Kam yahtadil hayranu fih
Wannafsu kam hannat ilayh
Ya’lou wala yu’la ‘alayh

Hayya nurattilu aayihi
Wa na’eeshu tahta dhilalihi
Nansal humuuma biqurbihi

Lan tastaqima hayatuna…
Illa bihi

Huwa AlQuranu wal Furqan
Ilayhi tunsitul akwan
Wa fihi tu’attarul aathan
Huwa AlQuran

Diya’un yamla’ul aafaaq
Wa nuurun yab’athul ashwaaq
Wa fihi mahasinul akhlaaq
Huwa AlQuran

As’id bihi quluubana
Waghfir bihi thunuubana
Washrah bihi suduurana
Ya Rabbana

Athhib bihi ahzaanana
Farrij bihi humuumana
Waj’alhu shaahidan lana
Ya Rabbana

Huwa AlQuranu wal Furqan
Ilayhi tunsitul akwan
Wa fihi tu’attarul aathan
Huwa AlQuran

Diya’un yamla’ul aafaaq
Wa nuurun yab’athul ashwaaq
Wa fihi mahasinul akhlaaq
Huwa AlQuran

 

Lirik Lagu Huwal Quran

Artist Maher Zain

Lirik Ahmad El Yafie

Album Lagu Baru Maher Zain 2018

Lirik Huwal Quran Versi English

 

Remembrance, admonition and light
A healing to the heart
And our intercessor on Judgement Day

Its verses quench our thirst
Its attributes are the source of guidance
We attain Paradise by loving it

Our life will never be set right…
Without it

It is the Quran, and the Criterion [between right & wrong]
To it the worlds listen attentively
And the ears rejoice when they hear it
It is the Quran

An illumination that fills the horizons
A light that awakens the yearning [for all that is good]
Ethics and beautiful morals are contained within it
It is the Quran

It guides the lost and bewildered
Our souls yearn for it so much
It’s the highest and nothing can exceed it

Let us recite its verses
And live under its shade
We’ll forget our worries when we are close to it
Our life will never be set right…
Without it

It is the Quran, and the Criterion [between right & wrong]
To it the worlds listen attentively
And the ears rejoice when they hear it
It is the Quran

An illumination that fills the horizons
A light that awakens the yearning [for all that is good]
Ethics and beautiful morals are contained within it
It is the Quran

Bring joy to our hearts through it
Forgive our sins through it
And relieve our heartaches through it
O Lord!

Erase our sorrows through it
Alleviate our hardships through it
And make it a witness on our behalf [on Judgement Day]
O Lord!

It is the Quran, and the Criterion [between right & wrong]
To it the worlds listen attentively
And the ears rejoice when they hear it
It is the Quran

An illumination that fills the horizons
A light that awakens the yearning [for all that is good]
Ethics and beautiful morals are contained within it
It is the Quran

 

Lirik Lagu Huwal Quran

Artist Maher Zain

Lirik Ahmad El Yafie

Album Lagu Baru Maher Zain 2018

Lirik Huwal Quran Versi Bahasa Arab

 

Pengingat, Penegur, dan cahaya
Penyembuh hati
Dan penolong kita pada Hari Pembalasan

Ayat ayatnya memuaskan dahaga kita
Ia adalah sumber Panduan Kehidupan
Kita mencapai surga dengan mencintainya

Hidup kita tidak akan pernah tertata …
Tanpanya…

Inilah Al-Quran, dan pemisah [antara benar & salah]
Karenanya dunia mendengarkan dengan penuh perhatian
Dan indera pendengaran kita bergembira saat mendengarnya
Itulah dia Al-Quran

Sebuah guratan yang mengisi cakrawala
Cahaya yang membangkitkan kerinduan [untuk semua kebaikan]
Etika dan akhlak yang indah terkandung di dalamnya
Itulah Al-Quran

Ia memandu orang yang tersesat dan bingung
Jiwa kita sangat mendambakannya
Ialah yang tertinggi dan tidak ada yang bisa melebihi itu

Mari kita baca ayat-ayatnya
Dan hiduplah di bawah naungannya
Kita akan melupakan keresahan saat kita dekat dengannya
Hidup kita tidak akan pernah tertata …
Tanpanya…

Inilah Al-Quran, dan pemisah [antara benar & salah]
Karenanya dunia mendengarkan dengan penuh perhatian
Dan indera pendengaran kita bergembira saat mendengarnya
Itulah dia Al-Quran

Sebuah iluminasi yang mengisi cakrawala
Cahaya yang membangkitkan kerinduan [untuk semua kebaikan]
Etika dan akhlak yang indah terkandung di dalamnya
Itulah dia Al-Quran
Bawalah kegembiraan dalam hati kita melaluinya
Memohon ampun atas dosa kita melaluinya
Dan meringankan sakit hati kita melaluinya
Ya Rabb…!

Hapuslah penderitaan kita melaluinya
Kurangi kesulitan kita melaluinya
Dan jadikan ia sebagai saksi atas nama kita [pada Hari Pembalasan]
Ya Rabb…!

Inilah Al-Quran, dan pemisah [antara benar & salah]
Karenanya dunia mendengarkan dengan penuh perhatian
Dan indera pendengaran kita bergembira saat mendengarnya
Itulah dia Al-Quran

Sebuah guratan yang mengisi cakrawala
Cahaya yang membangkitkan kerinduan [untuk semua kebaikan]
Etika dan akhlak yang indah terkandung di dalamnya
Itulah Al-Quran…

 

Lirik Tadroon Latin Maher Zain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *